Домакински / Индустриални ръкавици

StrongoTherm

NORTH SAFETY

StrongoTherm
  • За работа с високи температури - до 250С


Цена: 9.00 лв./чф