Домакински / Индустриални ръкавици

Trawler King

NORTH SAFETY

Trawler King
  • За работа с масла; във водна среда, адхезивни материали


Цена: 9.00 лв./чф.