Калцуни

Калцуни от ПЕ или НТТ

Лебоо Хелткеър Продъктс

КАЛЦУНИ

Цена

Опаковка

Произв.

 КАЛЦУНИ - полиетилен, грапави, сини 0,03 гр. и 0,04 гр. 0.025/0,0325 лв/бр. без ДДС  2000 бр./кашон

Лебоо Хелткеър

КАЛЦУНИ - нетъкан текстил, антистатични, сини 0.08 лв/бр.без ДДС 1000 бр./кашон

Лебоо Хелткеър