Разнообразни мед.консумативи

Операционно фолио и MAYO

DINA - HITEX

ОПЕРАЦИОННО ФОЛИО / MAYO

            Цена

Опаковка

Произв.

ОПЕРАЦИОННО ФОЛИО     стер. 25 х 30 cm 3.90 лв/бр.без ДДС 60 бр./кашон DINA-HITEX
ОПЕРАЦИОННО ФОЛИО     стер. 25 х 50 cm 4.55 лв/бр.без ДДС 60 бр./кашон DINA-HITEX
ОПЕРАЦИОННО ФОЛИО     стер. 40 х 50 cm 8.86 лв/бр.без ДДС 80 бр./кашон DINA-HITEX
ОПЕРАЦИОННО ФОЛИО     стер. 45 х 50 cm 9.00 лв/бр.без ДДС 80 бр./кашон DINA-HITEX
ОПЕРАЦИОННО ФОЛИО     стер. 40 х 65 cm 9.68 лв/бр.без ДДС 80 бр./кашон DINA-HITEX
ОПЕРАЦИОННО ФОЛИО     стер. 50 х 80 cm 14.40 лв/бр.без ДДС 80 бр./кашон DINA-HITEX
МАЙО     /стер.покривка за маса за инструменти/ 3.43 лв/бр.без ДДС 35 бр./кашон DINA-HITEX

  Още размери...Цена: различна по размери