Сертификати

ISO 9001:2008 до 2018

ISO 9001 : 2008

download
Разрешение за търговия на едро с МИ

download
ISO 9001:2008 до 2015 г.