FAQ

Какво е НТТ?

Нетъкан текстил.

Какво е PPE?

Лично предпазно средство.

Какво означава медицинско изделие /медицински консуматив/?

Продукт, който влиза в контакт с пациента и обикновено е за еднократна употреба.